Konveksni politopi


Naslovnica
  • Sanja Sruk
  • Broj MiŠ-a: 96
  • Broj članka: 5
  • Stranice: 20 – 22

Ostali članci ovih autora:


Materijali uz članak:

Nema dostupnih materijala uz ovaj članak.