Kreativno mišljenje u učenju matematike - važnost problema s višestrukim postupcima rješavanja i s više točnih rješenja


Naslovnica
  • Josip Sliško
  • Broj MiŠ-a: 114
  • Broj članka: 2
  • Stranice: 147 – 155

Ostali članci ovih autora:


Materijali uz članak:

Nema dostupnih materijala uz ovaj članak.