Darko Žubrinić


  • 4
  • 1

Broj Autori Naslov Stranice Rubrika Materijali
2 Niko Radić, Darko Žubrinić Kako su računali naši stari 78–81 Zanimljivosti Materijali su dostupni
11 Darko Žubrinić Glagoljski brojevi 35–37 Povijest matematike Materijali su dostupni
15 Darko Žubrinić Hrvatska matematička dijaspora 234–236 Iz svijeta Materijali su dostupni
17 Darko Žubrinić Nesumjerljivost dužina 83–85 Zanimljiva matematika Materijali su dostupni
64 Darko Žubrinić Pedagoški zavjet Vilima Fellera 188–190 Povijest matematike Materijali su dostupni