Romana Herout Bakarić


  • 3
  • 1

Broj Autori Naslov Stranice Rubrika Materijali
27 Romana Herout Bakarić Obnova zgrade Centralnog blatnog kupališta u Daruvaru 64–69 Iz razreda Materijali su dostupni
44 Romana Herout Bakarić Google SketchUp: Istraživanje u 3D svijetu 182–185 Matematika i računalo Materijali su dostupni
44 Romana Herout Bakarić Google SketchUp: Istraživanje u 3D svijetu 193–193 Panoptikum
55 Romana Herout Bakarić, Snježana Varga Matematička lektira 218–220 Iz razreda Materijali su dostupni