Tanja Debelec


  • 4
  • 3

Broj Autori Naslov Stranice Rubrika Materijali
26 Tanja Debelec, Sandra Gračan Magični kvadrati – čarolija u brojevima 33–39 Zanimljiva matematika Materijali su dostupni
36 Tanja Debelec Labirinti – magične crte povučene ljudskom rukom 41–44 Zanimljiva matematika Materijali su dostupni
66 Tanja Debelec Metode rješavanja logičkih zadataka 9–14 Metodika Materijali su dostupni
72 Tanja Debelec Zastave 74–75 Iz razreda Materijali su dostupni
77 Tanja Debelec Formulo de Integreco 80–82 Iz matematičkog života Materijali su dostupni
81 Željka Dijanić, Alena Dika, Tanja Debelec Kategorije znanja u matematici 3–10 Metodika
82 Željka Dijanić, Tanja Debelec Proceduralno i konceptualno znanje 51–60 Metodika