Marina Njerš


  • 5
  • 1

Broj Autori Naslov Stranice Rubrika Materijali
32 Marina Njerš Slijepi učenik integriran u redovnu nastavu 69–71 Iz razreda Materijali su dostupni
51 Marina Njerš Jedan matematički pokus 32–33 Iz razreda Materijali su dostupni
67 Saša Vitner, Marina Njerš Mjerne jedinice 77–80 Zanimljiva matematika Materijali su dostupni
70 Marina Njerš Sunačni sat - sat matematike u dvorištu 223–225 Projektna nastava Materijali su dostupni
76 Marina Njerš Provedba građanskog odgoja i obrazovanja... 36–39 Aktualno Materijali su dostupni
88 Marina Njerš UMKOM - Udruga mladih koprivničkih matematičara 133–134 Iz matematičkog života