Alena Dika


  • 4

Broj Autori Naslov Stranice Rubrika Materijali
35 Nikola Skočić, Alena Dika, Diego Tich Radionica Zlatni rez 205–210 Iz razreda Materijali su dostupni
47 Alena Dika, Gordana Grujić Simetrija bez riječi 72–73 Duplerica Materijali su dostupni
53 Alena Dika, Nikola Skočić Kutija maksimalnog volumena 125–130 Iz razreda Materijali su dostupni
81 Željka Dijanić, Alena Dika, Tanja Debelec Kategorije znanja u matematici 3–10 Metodika