Dijana Ilišević


  • 1
  • 2

Broj Autori Naslov Stranice Rubrika Materijali
31 Mea Bombardelli, Dijana Ilišević, Željka Milin-Šipuš O jednom sustavu jednadžbi 37–38 S razredbenog ispita Materijali su dostupni
44 Dijana Ilišević Jedan način provjere znanja elementarne geometrije 165–167 Iz razreda Materijali su dostupni
61 Dijana Ilišević, Miro Ojvan O definiciji i nazivu jedne klase trapeza (ili zašto ne jednakokračan trapez?) 23–25 Više nego u udžbeniku Materijali su dostupni