Margita Pavleković


  • 4

Broj Autori Naslov Stranice Rubrika Materijali
40 Margita Pavleković Matematika i dijete 227–229 Iz matematičkog života Materijali su dostupni
50 Margita Pavleković Osijek 2009., Matematika i dijete – drugi međunarodni znanstveni kolokvij 237–238 Iz matematičkog života Materijali su dostupni
59 Margita Pavleković Učitelj matematike - 3. međunarodni znanstveni kolokvij "Matematika i dijete" 187–189 Iz matematičkog života Materijali su dostupni
70 Margita Pavleković Matematika i dijete 2013. 232–234 Iz matematičkog života Materijali su dostupni