Damjan Jovičić


  • 2

Broj Autori Naslov Stranice Rubrika Materijali
42 Damjan Jovičić, Jelena Beban-Brkić Udaljenost točke od pravca i ravnine 61–68 Metodika Materijali su dostupni
45 Damjan Jovičić, Jelena Beban-Brkić Različiti dokazi Heronove formule 210–214 Metodika Materijali su dostupni