Sanja Rukavina


  • 2
  • 3

Broj Autori Naslov Stranice Rubrika Materijali
44 Sanja Rukavina Matematičko obrazovanje i cjeloživotno učenje 152–153 Metodika Materijali su dostupni
45 Sanja Rukavina, ***** Radionica "Pomozite Josephu Kruskalu" 219–223 Iz razreda Materijali su dostupni
61 Mia Černivec, Sanja Rukavina Radionica "Kombinatorne igre" 14–16 Radionice Materijali su dostupni
86 Tihana Sabo, Sanja Rukavina Origami i krivulje drugog reda 20–22 Zanimljiva matematika
88 Sanja Rukavina O sadržajima iz kombinatorike u početnoj nastavi matematike 99–103 Metodika