Branka Antunović-Piton


  • 2
  • 3

Broj Autori Naslov Stranice Rubrika Materijali
45 Robert Gortan, Branka Antunović-Piton Pula 2008., drugi festival matematike 215–218 Iz matematičkog života Materijali su dostupni
50 Branka Antunović-Piton Pula 2009., festival matematike 215–219 Natjecanja Materijali su dostupni
55 Branka Antunović-Piton Pula 2010., Festival matematike 231–234 Natjecanja Materijali su dostupni
60 Branka Antunović-Piton, Robert Gortan Festival matematike 2011. 230–232 Iz matematičkog života Materijali su dostupni
82 Branka Antunović-Piton, Robert Gortan, Vesna Vujasin-Ilić Pula 2015. Nikad dosta zadataka i nikad dosta o zadatcima 93–94 Zanimljiva matematika