Sanja Janeš


  • 2

Broj Autori Naslov Stranice Rubrika Materijali
50 Sanja Janeš Istraživanja i projekti u matematici 220–223 Iz razreda Materijali su dostupni
57 Sanja Janeš Kirigami - izdidanje iz ravnine u prostor 77–79 Iz razreda Materijali su dostupni