Milan Kabić


  • 6

Broj Autori Naslov Stranice Rubrika Materijali
50 Milan Kabić O problemu obrade grafova 224–230 Iz razreda Materijali su dostupni
51 Milan Kabić Transformacije grafova funkcija i krivulja 38–44 Matematika i računalo Materijali su dostupni
56 Milan Kabić Problem lokacije bunara 29–34 Natjecanja Materijali su dostupni
60 Milan Kabić Projekt "Matematika uz računalo" 235–237 Iz matematičkog života Materijali su dostupni
64 Milan Kabić Sangaku problemi 160–167 Više nego u udžbeniku Materijali su dostupni
65 Milan Kabić Sangaku problemi - geometrijski problemi u japanskim hramovima - 2. dio 200–205 Više nego u udžbeniku Materijali su dostupni