Ivan Matić


  • 4

Broj Autori Naslov Stranice Rubrika Materijali
52 Ivan Matić, Domagoj Ševerdija Metodički aspekti abakusa, I. dio 57–62 Metodika Materijali su dostupni
53 Ivan Matić, Domagoj Ševerdija Metodički aspekti abakusa, II. dio 106–111 Metodika Materijali su dostupni
73 Maja Libl, Ivan Matić Plimpton 322 114–122 Povijest matematike Materijali su dostupni
75 Ljerka Jukić Matić, Ivan Matić, Matea Pavlović Geometrija i Sherlock Holmes 195–201 Metodika Materijali su dostupni