Anđelko Marić


  • 21

Broj Autori Naslov Stranice Rubrika Materijali
3 Anđelko Marić Važnost dokaza obrata poučka 112–114 Metodika Materijali su dostupni
4 Anđelko Marić Neke osobitosti pseudopravokutnog trokuta 176–178 Metodika Materijali su dostupni
7 Anđelko Marić Primjene metode ploština u dokazivanju nekih poučaka 76–80 Metodika Materijali su dostupni
9 Anđelko Marić O težištima višekuta 165–168 Metodika Materijali su dostupni
13 Anđelko Marić Mali matematički izlet 116–119 Metodika Materijali su dostupni
15 Anđelko Marić Neki poučci o trokutu 223–226 Više nego u udžbeniku Materijali su dostupni
16 Anđelko Marić Prilog raspravi o natjecanjima iz matematike 22–23 Natjecanja Materijali su dostupni
23 Anđelko Marić Neke zanimljivosti o temeljnim sredinama 125–128 Iz razreda Materijali su dostupni
46 Anđelko Marić Gaudeamus Igitur 16–19 Iz razreda Materijali su dostupni
54 Anđelko Marić Šestar ili šestilo? 186–187 Matematičko-jezična zrnca Materijali su dostupni
55 Anđelko Marić Problem triju znamenaka 9 214–215 Zanimljiva matematika Materijali su dostupni
56 Anđelko Marić Brojevi i brojke 35–38 Razno Materijali su dostupni
57 Anđelko Marić Geometrijske nedoumice 91–93 Matematičko-jezična zrnca Materijali su dostupni
58 Anđelko Marić Jezične nedoumice 122–125 Matematičko-jezična zrnca Materijali su dostupni
59 Anđelko Marić Jezične nesuglasice 160–164 Matematičko-jezična zrnca Materijali su dostupni
60 Anđelko Marić Matematička preciznost i jezik 220–223 Matematičko-jezična zrnca Materijali su dostupni
61 Anđelko Marić Nizovi - 1. dio: Uvodno o nizovima 28–33 Matematička zrnca Materijali su dostupni
62 Anđelko Marić Nizovi - 2. dio: Neki posebni nizovi 75–81 Matematička zrnca Materijali su dostupni
63 Anđelko Marić Nizovi - 3. dio: Nizovi zadani rekurzijom 124–128 Matematička zrnca Materijali su dostupni
64 Anđelko Marić Nizovi - 4. dio: Neke primjene Fibonaccijeva niza 174–179 Matematička zrnca Materijali su dostupni
65 Anđelko Marić Nizovi - 5. dio: Izbor zadataka 210–215 Matematička zrnca Materijali su dostupni