Ljerka Jukić Matić


  • 2

Broj Autori Naslov Stranice Rubrika Materijali
54 Ljerka Jukić Matić, Ivana Hartmann Od rimskih brojeva do chisanbopa 161–165 Povijest matematike Materijali su dostupni
89 Ljerka Jukić Matić, Andrea Gudelj Zašto je ta proporcionalnost tako teška? 147–154 Metodika