Vladimir Devidé


  • 4

Broj Autori Naslov Stranice Rubrika Materijali
3 Vladimir Devidé Sjećanje na profesora Stjepana Škreblina 117–119 Povijest matematike Materijali su dostupni
7 Vladimir Devidé Škola u Japanu 85–90 Iz svijeta Materijali su dostupni
19 Vladimir Devidé Akademik Danilo Blanuša 183–189 Obljetnice Materijali su dostupni
27 Vladimir Devidé O četverodimenzionalnoj geometriji 76–77 Zanimljiva matematika Materijali su dostupni