Niko Grgić


  • 3

Broj Autori Naslov Stranice Rubrika Materijali
57 Niko Grgić Osijek 2010. - Drugi Normalin stručno metodički skup 71–74 Iz matematičkog života Materijali su dostupni
67 Niko Grgić Treća dimenzija GeoGebre 84–88 Matematika i računalo Materijali su dostupni
68 Niko Grgić Sukladnost i tri osnovne konstrukcije trokuta 124–126 Iz razreda Materijali su dostupni