Miro Ojvan


  • 1

Broj Autori Naslov Stranice Rubrika Materijali
61 Dijana Ilišević, Miro Ojvan O definiciji i nazivu jedne klase trapeza (ili zašto ne jednakokračan trapez?) 23–25 Više nego u udžbeniku Materijali su dostupni