Stjepan Špoljarec


  • 3

Broj Autori Naslov Stranice Rubrika Materijali
67 Stjepan Špoljarec TIMSS 81–83 Vanjsko vrednovanje Materijali su dostupni
69 Stjepan Špoljarec TIMSS projekt ponovo u Hrvatskoj 2015. godine 190–192 Vanjsko vrednovanje Materijali su dostupni
85 Stjepan Špoljarec Zadatci sa šibicama 233–236 Zabavna matematika