Ljerka Jukić Matić


  • 3

Broj Autori Naslov Stranice Rubrika Materijali
70 Vesna Tutnjević, Ljerka Jukić Matić Razvijanje matematičkog razumijevanja 196–200 Metodika Materijali su dostupni
75 Ljerka Jukić Matić, Ivan Matić, Matea Pavlović Geometrija i Sherlock Holmes 195–201 Metodika Materijali su dostupni
79 Ljerka Jukić Matić, Dajana Zucić "Realistic mathematics education": primjena na eksponencijalnu i logaritamsku funkciju 147–153 Metodika Materijali su dostupni