Tanja Soucie


  • 3
  • 1

Broj Autori Naslov Stranice Rubrika Materijali
76 Tanja Soucie 6. kongres nastavnika matematike 24–25 Iz matematičkog života Materijali su dostupni
82 Tanja Soucie Izrada podnog kutomjera za učionicu matematike 72–73 Fotozapisi
86 Tanja Soucie, Sunčica Žonja, Sandra Bašić Kantolić Rastav na proste faktore 12–14 Iz razreda
86 Tanja Soucie 7. kongres nastavnika matematike Republike Hrvatske 23–23 Iz matematičkog života