Mirko Franić


  • 3

Broj Autori Naslov Stranice Rubrika Materijali
1 Mirko Franić O rješavanju nejednadžbi 27–28 Nove ideje za stare teme Materijali su dostupni
14 Mirko Franić Zapažanja 185–189 Natjecanja Materijali su dostupni
79 Mirko Franić Koliko je sin 9° i cos 9°? 187–188 Više nego u udžbeniku Materijali su dostupni