Ljubica Jerković


Članaka u kojima je autor: 2

Broj Autori Naslov Stranice Rubrika Materijali
82 Ljubica Jerković Šivanje i matematika 96–96 Uz panoptikum
83 Ljubica Jerković Twisting i matematika 118–121 Fotozapisi