Ana Kuzle


  • 3

Broj Autori Naslov Stranice Rubrika Materijali
83 Ana Kuzle Origami: otkrivanje Pitagorina poučka u kutiji 99–105 Metodika
86 Ana Kuzle Problem solving ili rješavanje matematičkih problema - pregled literature 3–11 Metodika
87 Ana Kuzle Kroz suradnju od teorije do prakse: Razvoj kompetencija rješavanja problema na dodatnoj nastavi matematike 51–58 Metodika