Ljiljana Primorac Gajčić


  • 1

Broj Autori Naslov Stranice Rubrika Materijali
83 Ljiljana Primorac Gajčić Al-Khwarizmijeva metoda rješavanja kvadratnih jednadžbi 122–124 Više nego u udžbeniku