Dražena Potočki


Članaka u kojima je suradnik: 2

Broj Autori Naslov Stranice Rubrika Materijali
83 Dražena Potočki, Anka Cikovjević Dan broja Pi 136–137 Iz matematičkog života
89 Dražena Potočki, Marina Križanić Vlak za naš grad 165–167 Projektna nastava