Kristina Lukačić


  • 1
  • 1

Broj Autori Naslov Stranice Rubrika Materijali
84 Kristina Lukačić, Tihana Levar Matematika kroz igru - posudba igara u školi 157–158 Iz razreda
86 Kristina Lukačić Matka za matkače - matematička web-stranica 45–46 Matematika i računalo