Tihana Sabo


Članaka u kojima je suradnik: 1

Broj Autori Naslov Stranice Rubrika Materijali
86 Tihana Sabo, Sanja Rukavina Origami i krivulje drugog reda 20–22 Zanimljiva matematika