Kristina Jurjak


Članaka u kojima je suradnik: 1

Broj Autori Naslov Stranice Rubrika Materijali
91 Kristina Jurjak, Andrea Švob Program LaTeX - Pisanje matematičkog teksta, I. dio 45–46 Matematika i računalo