Dubravka Glasnović Gracin


  • 48
  • 9

Broj Autori Naslov Stranice Rubrika Materijali
5 Dubravka Glasnović Gracin Raspjevani matematičari: Nula 216–217 Duplerica Materijali su dostupni
7 Dubravka Glasnović Gracin Materijali za nastavu matematike na internetu 95–96 Matematika i računalo Materijali su dostupni
8 Dubravka Glasnović Gracin Pano u nastavi matematike 106–110 Radionice Materijali su dostupni
13 Dubravka Glasnović Gracin Mnogokuti – rad u parovima 121–122 Iz razreda Materijali su dostupni
22 Dubravka Glasnović Gracin Koristitie li panoe u nastavi? 83–87 Iz matematičkog života Materijali su dostupni
26 Dubravka Glasnović Gracin Porijeklo riječi i nastava - Kako bolje razumjeti matematičke pojmove 26–31 Mali matematički rječnik Materijali su dostupni
27 Dubravka Glasnović Gracin Porijeklo riječi i nastava - Kako bolje razumjeti matematičke pojmove 88–92 Mali matematički rječnik Materijali su dostupni
28 Dubravka Glasnović Gracin Porijeklo riječi i nastava - Kako bolje razumjeti matematičke pojmove 139–142 Mali matematički rječnik Materijali su dostupni
29 Dubravka Glasnović Gracin Porijeklo riječi i nastava - Kako bolje razumjeti matematičke pojmove 185–189 Mali matematički rječnik Materijali su dostupni
30 Dubravka Glasnović Gracin Porijeklo riječi i nastava - Kako bolje razumjeti matematičke pojmove 231–235 Mali matematički rječnik Materijali su dostupni
31 Lidija Kralj, Dubravka Glasnović Gracin Nastava statistike u osnovnoj školi (1) 11–15 Iz razreda Materijali su dostupni
31 Dubravka Glasnović Gracin Porijeklo riječi i nastava - Kako bolje razumjeti matematičke pojmove 42–46 Mali matematički rječnik Materijali su dostupni
32 Lidija Kralj, Dubravka Glasnović Gracin Nastava statistike u osnovnoj školi (2) 64–68 Iz razreda Materijali su dostupni
32 Dubravka Glasnović Gracin Porijeklo riječi i nastava - Kako bolje razumjeti matematičke pojmove 85–89 Mali matematički rječnik Materijali su dostupni
33 Lidija Kralj, Dubravka Glasnović Gracin Nastava statistike u osnovnoj školi (3) 111–116 Iz razreda Materijali su dostupni
33 Dubravka Glasnović Gracin Porijeklo riječi i nastava - Kako bolje razumjeti matematičke pojmove 139–143 Mali matematički rječnik Materijali su dostupni
34 Dubravka Glasnović Gracin Porijeklo riječi i nastava - Kako bolje razumjeti matematičke pojmove 185–189 Mali matematički rječnik Materijali su dostupni
35 Dubravka Glasnović Gracin, Šime Šuljić Razgovor s dr. Markusom Hohenwarterom, autorom GeoGebre 224–227 Matematika i računalo Materijali su dostupni
35 Dubravka Glasnović Gracin Porijeklo riječi i nastava - Kako bolje razumjeti matematičke pojmove 234–238 Mali matematički rječnik Materijali su dostupni
39 Dubravka Glasnović Gracin Matematička pismenost, 1. dio 155–163 Metodika Materijali su dostupni
40 Dubravka Glasnović Gracin Matematička pismenost, 2. dio 202–210 Metodika Materijali su dostupni
43 Dubravka Glasnović Gracin Pismeno izražavanje u nastavi matematike, 1. dio 105–110 Metodika Materijali su dostupni
44 Dubravka Glasnović Gracin Pismeno izražavanje u nastavi matematike, 2. dio 155–159 Metodika Materijali su dostupni
46 Dubravka Glasnović Gracin Računalo u nastavi matematike – teorijska podloga i metodičke smjernice 10–15 Metodika Materijali su dostupni
47 Dubravka Glasnović Gracin Računalo u nastavi matematike – teorijska podloga i metodičke smjernice (2) 81–87 Metodika Materijali su dostupni
49 Dubravka Glasnović Gracin Problem dijeljenja nulom 152–156 Iz razreda Materijali su dostupni
53 Dubravka Glasnović Gracin Austrijski matematički standardi 112–117 Iz svijeta Materijali su dostupni
55 Dubravka Glasnović Gracin Predmatematičke vještine 200–205 Metodika Materijali su dostupni
56 Dubravka Glasnović Gracin Meranski nastavni plan iz 1905. godine 8–12 Metodika Materijali su dostupni
57 Danijela Herjavec, Dubravka Glasnović Gracin Računska gusjenica 59–63 Metodika Materijali su dostupni
60 Dubravka Glasnović Gracin Projekt u razrednoj nastavi matematike 204–206 Projektna nastava Materijali su dostupni
61 Dubravka Glasnović Gracin Razlomci - uzročnici loma u nastavni matematike? 4–10 Metodika Materijali su dostupni
64 Haritina Jerec, Dubravka Glasnović Gracin Stern blokovi 154–159 Metodika Materijali su dostupni
65 Dubravka Glasnović Gracin Tematski sat matematike 196–199 Metodika Materijali su dostupni
66 Daria Kos, Dubravka Glasnović Gracin Problematika tekstualnih zadataka 5–8 Metodika Materijali su dostupni
69 Dubravka Glasnović Gracin Predškolsko dijete i matematika 148–152 Metodika Materijali su dostupni
71 Dubravka Glasnović Gracin Zadatci s dijeljenjem stavljeni u kontekst 4–9 Metodika Materijali su dostupni
72 Dubravka Glasnović Gracin Kapetanov problem 51–55 Metodika Materijali su dostupni
73 Dubravka Glasnović Gracin, Lidija Cvikić Matematika i hrvatski standardni jezik 100–109 Metodika Materijali su dostupni
74 Dubravka Glasnović Gracin "Što bi bilo kad bi...?" 147–154 Metodika Materijali su dostupni
75 Dubravka Glasnović Gracin Prelazak sa zbrajanja i prirodnih na zbrajanje cijelih brojeva 202–209 Metodika Materijali su dostupni
76 Dubravka Glasnović Gracin Može li matematičko obrazovanje biti ne-građansko? 2–3 Uvodnik Materijali su dostupni
77 Dubravka Glasnović Gracin Unatrag...? 50–51 Uvodnik Materijali su dostupni
78 Dubravka Glasnović Gracin Muke po metodici 98–99 Uvodnik Materijali su dostupni
78 Dubravka Glasnović Gracin Quo vadis, didaktički trokute? 100–104 Metodika Materijali su dostupni
79 Dubravka Glasnović Gracin Matematika je očita nakon što je vidiš 146–146 Uvodnik Materijali su dostupni
80 Dubravka Glasnović Gracin Obrazovna vertikala 194– Uvodnik Materijali su dostupni
81 Dubravka Glasnović Gracin Škola: muzej, iluzija ili muzej iluzija? 2–2 Uvodnik Materijali su dostupni
82 Dubravka Glasnović Gracin Njegovo veličanstvo "Zadatak" 50–50 Uvodnik Materijali su dostupni
83 Dubravka Glasnović Gracin Je li nam Euklid učinio medvjeđu uslugu? 98–98 Uvodnik Materijali su dostupni
84 Dubravka Glasnović Gracin Domene, procesi i rokovi 146–147 Uvodnik Materijali su dostupni
85 Dubravka Glasnović Gracin Više prostora za geometriju prostora! 194–195 Uvodnik Materijali su dostupni
86 Dubravka Glasnović Gracin Matematička učionica 2–2 Uvodnik Materijali su dostupni
86 Viktorija Horvat, Dubravka Glasnović Gracin Balansirajuća greda 41–44 Nastavna sredstva
87 Dubravka Glasnović Gracin Jestiva zadaća! 50–50 Uvodnik Materijali su dostupni
88 Dubravka Glasnović Gracin Fina motorika 98–98 Uvodnik Materijali su dostupni
89 Dubravka Glasnović Gracin Motivacija kao inspiracija 146–146 Uvodnik Materijali su dostupni