Aleksandra Čižmešija


  • 2

Broj Autori Naslov Stranice Rubrika Materijali
10 Aleksandra Čižmešija 10. državni susret mladih matematičara Republike Hrvatske 232–234 Natjecanja Materijali su dostupni
37 Aleksandra Čižmešija Nacionalni matematički kurikulum za obavezno obrazovanje - europska iskustva i trendovi 57–61 Iz svijeta Materijali su dostupni