Ivan Mrkonjić


  • 1
  • 3

Broj Autori Naslov Stranice Rubrika Materijali
8 Ivan Mrkonjić, Boško Jagodić Seminar za učitelje i profesore matematike – Opatija 2001. 142–143 Stručni skupovi Materijali su dostupni
18 Ivan Mrkonjić Stručni skup o primjeni računala u nastavi matematike 143–143 Stručni skupovi Materijali su dostupni
20 Boško Jagodić, Ivan Mrkonjić Crikvenica 2003. 237–238 Iz matematičkog života Materijali su dostupni
63 Ivan Mrkonjić, Marija Juričić Devčić, Velimir Topolovec Konceptualne mape 100–107 Metodika Materijali su dostupni