Boško Jagodić


  • 2

Broj Autori Naslov Stranice Rubrika Materijali
8 Ivan Mrkonjić, Boško Jagodić Seminar za učitelje i profesore matematike – Opatija 2001. 142–143 Stručni skupovi Materijali su dostupni
20 Boško Jagodić, Ivan Mrkonjić Crikvenica 2003. 237–238 Iz matematičkog života Materijali su dostupni