Antonija Horvatek


  • 14
  • 1

Broj Autori Naslov Stranice Rubrika Materijali
15 Antonija Horvatek, Graberje Ivanićko Dodatna nastava i natjecanja u osnovnoj školi 211–212 Iz razreda Materijali su dostupni
18 Antonija Horvatek Poznate igre začinjene matematikom 122–125 Zanimljiva matematika Materijali su dostupni
19 Antonija Horvatek Kako učenike naučiti mjeriti kutove 155–157 Iz razreda Materijali su dostupni
23 Antonija Horvatek Postoci 107–111 Iz razreda Materijali su dostupni
26 Antonija Horvatek Što i kako s računalom na satu matematike 16–20 Iz razreda Materijali su dostupni
29 Antonija Horvatek Račun, račun, ...a zdrava logika? 161–164 Iz razreda Materijali su dostupni
33 Antonija Horvatek Jednadžba pravca u informatičkoj učionici 135–138 Matematika i računalo Materijali su dostupni
36 Antonija Horvatek Decimalni brojevi – zorno i jasno 27–32 Matematika i računalo Materijali su dostupni
48 Antonija Horvatek Transformacija formula 123–125 Iz razreda Materijali su dostupni
52 Antonija Horvatek Jednadžba pravca s pomoću PowerPointa i GeoGebre 84–91 Matematika i računalo Materijali su dostupni
62 Antonija Horvatek Množenje razlomaka 60–67 Metodika Materijali su dostupni
63 Antonija Horvatek Dijeljenje razlomaka 108–113 Metodika Materijali su dostupni
78 Antonija Horvatek Upotreba magnetnih folija u nastavi matematike 143–144 Uz panoptikum Materijali su dostupni
86 Antonija Horvatek Mentalni račun... opet sam u zaostatku! - 1. dio 15–19 Iz razreda
87 Antonija Horvatek Mentalni račun... opet sam u zaostatku! - 2. dio 62–67 Iz razreda