Sandra Gračan


  • 19
  • 1

Broj Autori Naslov Stranice Rubrika Materijali
4 Sandra Gračan S "pi" na kavu! 163–170 Zanimljivosti Materijali su dostupni
9 Sandra Gračan Priča o e 173–180 Zanimljivosti Materijali su dostupni
12 Sandra Gračan Jednostavno nemoguće! 73–81 Panoptikum Materijali su dostupni
14 Sandra Gračan Stereogrami – putovanje iz 2D u 3D 173–179 Zanimljivosti Materijali su dostupni
17 Sandra Gračan Snježna pahuljica 66–71 Zanimljiva matematika Materijali su dostupni
21 Sandra Gračan Matematičke nagrade 42–45 Povijest matematike Materijali su dostupni
22 Sandra Gračan Möbiusova traka 74–80 Zanimljiva matematika Materijali su dostupni
25 Sandra Gračan Kleinova boca 221–227 Zanimljiva matematika Materijali su dostupni
26 Tanja Debelec, Sandra Gračan Magični kvadrati – čarolija u brojevima 33–39 Zanimljiva matematika Materijali su dostupni
41 Sandra Gračan Četiri su dovoljne! 26–35 Zanimljiva matematika Materijali su dostupni
49 Sandra Gračan Nove knjige 187–189 Dobra knjiga Materijali su dostupni
54 Sandra Gračan Matematika na A4 170–177 Zanimljiva matematika Materijali su dostupni
56 Sandra Gračan Zbogom dragom profesoru 7–7 In memoriam Materijali su dostupni
58 Sandra Gračan Geometrijski skulpture Georga W. Harta 142–144 Panoptikum Materijali su dostupni
65 Sandra Gračan Lewis Carroll u Zemlji brojeva 221–232 Zanimljiva matematika Materijali su dostupni
67 Sandra Gračan Kavica u Elementu 89–90 Obljetnice Materijali su dostupni
72 Sandra Gračan Anamorfoze 85–92 Uz panoptikum Materijali su dostupni
78 Sandra Gračan Matematika savijanja papira 125–131 Zanimljiva matematika Materijali su dostupni
79 Sandra Gračan Matematika savijanja papira: korad naprijed 170–175 Zanimljiva matematika Materijali su dostupni
89 Sandra Gračan Matematički most 192–192 Uz panoptikum