Franka Miriam Brueckler


Članaka u kojima je autor: 21
Članaka u kojima je suradnik: 1

Broj Autori Naslov Stranice Rubrika Materijali
14 Franka Miriam Brueckler, Mladen Vuković Studij za nastavnika matematike u Njemačkoj 181–184 Iz svijeta
74 Franka Miriam Brueckler Tko je prvi koristio znakove + i - 165–166 Povijest matematike
75 Franka Miriam Brueckler Tko je prvi koristi znakove · i :? 214–217 Povijest matematike
76 Franka Miriam Brueckler Tko je prvi točno odredio površinu nekog lika obrubljenog krivuljama? 15–16 Povijest matematike
76 Franka Miriam Brueckler Matematika na 3. Znanstvenom pikniku 26–27 Iz matematičkog života
77 Franka Miriam Brueckler Tko je prvi grafički prikazao podatke? 68–69 Povijest matematike
79 Franka Miriam Brueckler Tko je prvi... dokazao da postoji točno pet pravilnih poliedara? 168–169 Povijest matematike
80 Franka Miriam Brueckler Tko je prvi... beskonačnost označio sa ∞? 211–212 Povijest matematike
82 Franka Miriam Brueckler Tko je prvi... uveo sinus i kosinus? 82–84 Povijest matematike
83 Franka Miriam Brueckler Tko je prvi uveo uskličnik u matematiku? 129–131 Povijest matematike
84 Franka Miriam Brueckler Tko je prvi otkrio broj π? 166–167 Povijest matematike
86 Franka Miriam Brueckler Tko je prvi ...uveo znakove =, < i >? 40–40 Povijest matematike
87 Franka Miriam Brueckler Tko je prvi... nepoznanicu označio sa x? 81–82 Povijest matematike
89 Franka Miriam Brueckler Tko je prvi dokazao da postoje samo tri pravilna popločivanja ravnine? 174–176 Povijest matematike
90 Franka Miriam Brueckler Tko je prvi... otkrio Pascalov trokut? 224–225 Povijest matematike
91 Franka Miriam Brueckler Tko je prvi... otkrio konike? 39–40 Povijest matematike
92 Franka Miriam Brueckler Tko je prvi... dokazao osnovni teorem aritmetike? 85–86 Povijest matematike
93 Franka Miriam Brueckler Tko je prvi... korijene označio sa n-ti korijen? 131–131 Povijest matematike
95 Franka Miriam Brueckler Tko je prvi ... dokazivao matematičke tvrdnje? 212–213 Povijest matematike
96 Franka Miriam Brueckler Tko je prvi... otkrio kompleksne brojeve? 30–31 Povijest matematike
97 Franka Miriam Brueckler Tko je prvi... definirao funkcije? 81–82 Povijest matematike
98 Franka Miriam Brueckler Tko je prvi... iskazao i dokazao Pitagorin poučak? 118–119 Povijest matematike