Mladen Vuković


  • 2

Broj Autori Naslov Stranice Rubrika Materijali
14 Franka Miriam Brueckler, Mladen Vuković Studij za nastavnika matematike u Njemačkoj 181–184 Iz svijeta Materijali su dostupni
79 Milana Vuković, Mladen Vuković Matematički jezik: oznake i izrazi 181–186 Više nego u udžbeniku Materijali su dostupni