Katica Kalajdžija


  • 7

Broj Autori Naslov Stranice Rubrika Materijali
16 Katica Kalajdžija Matematičke igre, razmišljanja i analiza rada 12–13 Iz razreda Materijali su dostupni
16 Katica Kalajdžija Igre s trokutima 14–14 Iz razreda Materijali su dostupni
18 Katica Kalajdžija Dani otvorenih vrata 142–142 Iz matematičkog života Materijali su dostupni
21 Katica Kalajdžija Kreativnost učenika 15–17 Iz razreda Materijali su dostupni
23 Katica Kalajdžija Matematička šestica 119–119 Iz razreda Materijali su dostupni
26 Katica Kalajdžija Matematika u funkciji slobodnog vremena 21–23 Iz razreda Materijali su dostupni
33 Katica Kalajdžija Problem školske klupe 124–126 Iz razreda Materijali su dostupni