Željka Milin-Šipuš


  • 3
  • 1

Broj Autori Naslov Stranice Rubrika Materijali
17 Željka Milin-Šipuš Švedska škola 91–95 Iz svijeta Materijali su dostupni
18 Željka Milin-Šipuš Školovanje nastavnika matematike u Švedskoj 135–137 Iz svijeta Materijali su dostupni
20 Željka Milin-Šipuš O programu PISA 230–232 Iz svijeta Materijali su dostupni
31 Mea Bombardelli, Dijana Ilišević, Željka Milin-Šipuš O jednom sustavu jednadžbi 37–38 S razredbenog ispita Materijali su dostupni