Više nego u udžbeniku


  • 78

Broj MiŠa Broj članka Autori Naslov Stranice Materijali
2 7 Andrej Dujella Verižni razlomci i problem kalendara 74–77 Materijali su dostupni
3 9 Neven Elezović Trapezna formula 127–133 Materijali su dostupni
4 3 Branimir Dakić Nagib pravca 155–158 Materijali su dostupni
4 7 Ela Rac Marinić Kragić Problem pakiranja sfera 171–175 Materijali su dostupni
8 7 Sonja Banić Programi: Neke ideje i primjeri za trgovačke škole 124–128 Materijali su dostupni
15 10 Anđelko Marić Neki poučci o trokutu 223–226 Materijali su dostupni
15 11 Ela Rac Marinić Kragić Pitagorini tetraedri 227–231 Materijali su dostupni
16 9 Šefket Arslanagić Poopćenje jedne uvjetne algebarske nejednakosti 30–32 Materijali su dostupni
18 7 Alija Muminagić Uz rješenje jednog zadatka 115–116 Materijali su dostupni
19 9 Mea Bombardelli Eulerova formula 179–182 Materijali su dostupni
21 10 Šime Šuljić Pascalov ili kineski trokut 26–30 Materijali su dostupni
21 11 Branimir Dakić Cevin poučak i neke osobite točke trokuta 31–33 Materijali su dostupni
23 11 Šefket Arslanagić Dva dokaza jedne analitičke nejednakosti 130–131 Materijali su dostupni
31 4 Ela Rac Marinić Kragić Winplotom do kopita 16–21 Materijali su dostupni
37 10 Milan Šarić Metoda pomoćnih likova 77–84 Materijali su dostupni
37 11 Vinko Bajrović Papusov poučak 85–85 Materijali su dostupni
39 7 Branimir Dakić Suma Sn = 1 + 2 + 3 + ... + n 170–174 Materijali su dostupni
40 6 Ilija Ilišević Geometrijski dokaz nejednakosti sredina 218–218 Materijali su dostupni
46 9 ***** Iz stari(ji)h udžbenika 33–35 Materijali su dostupni
48 9 Ela Rac Marinić Kragić Rješenje jedne zanimljive logaritamsko eksponencijalne jednadžbe 128–131 Materijali su dostupni
48 10 Šefket Arslanagić Još jedan dokaz Eulerovog teorema 132–133 Materijali su dostupni
50 3 Branimir Dakić Cavalierijeva načela 200–205 Materijali su dostupni
50 5 Ela Rac Marinić Kragić Kako je Arhimed računao površinu odsječka parabole 207–211 Materijali su dostupni
50 6 Šefket Arslanagić Četiri različita rješenja jedne diofantske jednadžbe trećeg stupnja 212–214 Materijali su dostupni
51 8 Branimir Dakić Arhimedov problem stoke 34–37 Materijali su dostupni
53 9 Branimir Dakić Riječ-dvije o verižnim razlomcima 131–136 Materijali su dostupni
54 10 Šefket Arslanagić, Alija Muminagić Više rješenja jednog trigonometrijskog zadatka 182–185 Materijali su dostupni
55 10 Šefket Arslanagić, Alija Muminagić Jedna primjena poznatih osobina Fibonaccijevih brojeva 224–226 Materijali su dostupni
56 8 Ela Rac Marinić Kragić Dandelinove kugle 25–28 Materijali su dostupni
57 11 Sanja Sruk Matematički paradoksi - tri zanimljiva zadatka 86–88 Materijali su dostupni
57 13 Šefket Arslanagić, Alija Muminagić Lorenski križ 89–90 Materijali su dostupni
59 9 Šefket Arslanagić Više dokaza jedne algebarske nejednakosti 180–182 Materijali su dostupni
59 10 Alija Muminagić Suma kvadrata prvih n uzastopnih prirodnih brojeva 183–184 Materijali su dostupni
60 12 Senka Sedmak Na drugi pogled 224–225 Materijali su dostupni
60 13 Alija Muminagić Suma kvadrata prvih n uzastopnih prirodnih brojeva 226–227 Materijali su dostupni
61 6 Dijana Ilišević, Miro Ojvan O definiciji i nazivu jedne klase trapeza (ili zašto ne jednakokračan trapez?) 23–25 Materijali su dostupni
61 7 Alija Muminagić Suma kvadrata prvih n uzastopnih prirodnih brojeva 26–27 Materijali su dostupni
62 4 Bojan Kovačić O jednom zadatku s državne mature 68–70 Materijali su dostupni
64 4 Milan Kabić Sangaku problemi 160–167 Materijali su dostupni
65 3 Milan Kabić Sangaku problemi - geometrijski problemi u japanskim hramovima - 2. dio 200–205 Materijali su dostupni
65 4 Šefket Arslanagić Dva planimetrijska dokaza Steiner-Lehmusova teorema 206–207 Materijali su dostupni
65 5 Alija Muminagić Više rješenja jednog trigonometrijskog zadatka 208–209 Materijali su dostupni
66 7 Kristina Matijević, Bojan Kovačić Primjena jednostavnog kamatnog računa na "račun zadužnica" 26–30 Materijali su dostupni
66 8 Šefket Arslanagić Nejednakost između aritmetičke i geometrijske sredine nije svemoćna 31–32 Materijali su dostupni
67 5 Kristina Matijević, Bojan Kovačić Neki jednostavni nelinearni regresijski modeli (1. dio) 66–73 Materijali su dostupni
68 4 Kristina Matijević, Bojan Kovačić Neki jednostavni nelinearni regresijski modeli (2. dio) 111–114 Materijali su dostupni
68 5 Jens Carstensen, Alija Muminagić Pellovi brojevi 115–117 Materijali su dostupni
68 6 Branimir Dakić Kvadratura mnogokuta 118–121 Materijali su dostupni
69 7 Kristina Matijević, Bojan Kovačić Neki jednostavni nelinearni regresijski modeli (3. dio) 173–177 Materijali su dostupni
69 8 Šefket Arslanagić Jedna algebarska nejendakost i njena generalizacija 178–179 Materijali su dostupni
70 5 Stjepan Poljak, Tomislav Rudec Razmišljanja o sredini 208–218 Materijali su dostupni
70 9 Jens Carstensen, Alija Muminagić Pell-Lucasovi brojevi 228–229 Materijali su dostupni
71 5 Bojan Kovačić O savršenim trokutima 17–22 Materijali su dostupni
71 6 Davor Klobučar Prosti brojevi 23–30 Materijali su dostupni
71 7 Šefket Arslanagić Još jedan dokaz Ptolemejeva teorema 31–32 Materijali su dostupni
74 7 Branimir Dakić Yin i yang 167–171 Materijali su dostupni
74 8 Aleksandra Floreani Grafičko rješavanje jednadžbi trećeg i četvrtog stupnja 172–175 Materijali su dostupni
75 7 Bojan Kovačić, Kristina Matijević O problemskom zadatku na prvom kolokviju iz Matematike 1 221–224 Materijali su dostupni
76 5 Neven Elezović Grafički prikaz funkcija kompleksne varijable 17–23 Materijali su dostupni
77 7 Jens Carstensen, Alija Muminagić Tragom jednog zadatka 70–71 Materijali su dostupni
77 9 Borka Jadrijević, Fani Rožić Kombinatorni dokazi malog Fermatovog i Wilsonova teorema 75–79 Materijali su dostupni
78 9 Šefket Arslanagić Neke posljedice jedne važne trigonometrijske nejednakosti 123–124 Materijali su dostupni
79 9 Milana Vuković, Mladen Vuković Matematički jezik: oznake i izrazi 181–186 Materijali su dostupni
79 10 Mirko Franić Koliko je sin 9° i cos 9°? 187–188 Materijali su dostupni
80 9 Maja Starčević, Ivana Laštro Otkrivanje elipse 218–221
80 10 Šefket Arslanagić Primjena Bernuollijeve nejednakosti 222–224
81 5 Jens Carstensen, Alija Muminagić Zanimljiv dokaz kosinusova poučka 22–23
81 7 Šefket Arslanagić O jednom Steinerovu teoremu 26–27
82 6 Anita Bingula, Maja Starčević Podudaranje karakterističnih točaka trokuta 74–78
83 7 Ljiljana Primorac Gajčić Al-Khwarizmijeva metoda rješavanja kvadratnih jednadžbi 122–124
84 9 Šefket Arslanagić, Alija Muminagić O pseudojednakokračnim trokutima 170–172
84 10 Lucija Šer Dokazi popločavanjem ravnine 173–177
85 9 Neven Elezović Catalanovi brojevi, 1. dio 220–227
86 9 Maja Starčević Karakteristične točke jednakokračnog trokuta 27–31
86 10 Neven Elezović Catalanovi brojevi, 2. dio 32–36
87 7 Igor Lulić Rizik od bankrota u jednostavnim igrama 77–80
88 6 Danijel Krizmanić, Valentino Skobljanec Neke dileme, paradoksi i zablude u vjerojatnosti 123–127
89 8 Jens Carstensen, Alija Muminagić Super zlatni pravokutnik 170–173