Povijest matematike


  • 33

Broj MiŠa Broj članka Autori Naslov Stranice Materijali
3 6 Vladimir Devidé Sjećanje na profesora Stjepana Škreblina 117–119 Materijali su dostupni
4 9 ***** Karel Zahradnik 179–180 Materijali su dostupni
6 10 ***** Getaldićeva konstrukcija parabole 30–31 Materijali su dostupni
8 9 ***** Iz povijesti razlomaka 133–133 Materijali su dostupni
9 7 ***** Vladimir Varićak (1865.-1942.) 169–170 Materijali su dostupni
10 11 Žarko Dadić Šilobodova i Zoričićeva aritmetika 222–224 Materijali su dostupni
10 12 ***** Maurits Cornelis Escher 226–227 Materijali su dostupni
11 9 Darko Žubrinić Glagoljski brojevi 35–37 Materijali su dostupni
11 10 ***** Mersenneovi brojevi 38–39 Materijali su dostupni
11 11 Vladimir Varićak Boškovićevo izvođenje Heronove formule 40–41 Materijali su dostupni
21 15 Sandra Gračan Matematičke nagrade 42–45 Materijali su dostupni
24 11 ***** Matura stotinu godina unazad 185–188 Materijali su dostupni
25 9 ***** Felix Christian Klein 228–228 Materijali su dostupni
25 12 Danijel Krizmanić Žene u matematici 233–236 Materijali su dostupni
27 8 Ivan Dražić Marin Getaldić 78–83 Materijali su dostupni
54 5 Ljerka Jukić Matić, Ivana Hartmann Od rimskih brojeva do chisanbopa 161–165 Materijali su dostupni
64 11 Darko Žubrinić Pedagoški zavjet Vilima Fellera 188–190 Materijali su dostupni
73 4 Maja Libl, Ivan Matić Plimpton 322 114–122 Materijali su dostupni
74 6 Franka Miriam Brueckler Tko je prvi koristio znakove + i - 165–166 Materijali su dostupni
75 5 Franka Miriam Brueckler Tko je prvi koristi znakove · i :? 214–217 Materijali su dostupni
76 4 Franka Miriam Brueckler Tko je prvi točno odredio površinu nekog lika obrubljenog krivuljama? 15–16 Materijali su dostupni
77 6 Franka Miriam Brueckler Tko je prvi grafički prikazao podatke? 68–69 Materijali su dostupni
79 6 Franka Miriam Brueckler Tko je prvi... dokazao da postoji točno pet pravilnih poliedara? 168–169 Materijali su dostupni
80 6 Franka Miriam Brueckler Tko je prvi... beskonačnost označio sa ∞? 211–212
80 7 Valentina Pavetić, Predrag Vuković Kako je Šilobod radio provjeru zadataka zbrajanja 213–215
81 8 Vedran Levanić Descartes i Wallis o imaginarnoj jedinici 28–33
82 8 Franka Miriam Brueckler Tko je prvi... uveo sinus i kosinus? 82–84
83 9 Franka Miriam Brueckler Tko je prvi uveo uskličnik u matematiku? 129–131
84 7 Franka Miriam Brueckler Tko je prvi otkrio broj π? 166–167
86 12 Franka Miriam Brueckler Tko je prvi ...uveo znakove =, < i >? 40–40
87 8 Franka Miriam Brueckler Tko je prvi... nepoznanicu označio sa x? 81–82
88 7 Marina Seifert Descartesov izgubljeni teorem 128–131
89 9 Franka Miriam Brueckler Tko je prvi dokazao da postoje samo tri pravilna popločivanja ravnine? 174–176