Povijest matematike


Članaka u rubrici: 34

Broj MiŠa Broj članka Autori Naslov Stranice Materijali
3 6 Vladimir Devidé Sjećanje na profesora Stjepana Škreblina 117–119
4 9 ***** Karel Zahradnik 179–180
6 10 ***** Getaldićeva konstrukcija parabole 30–31
8 9 ***** Iz povijesti razlomaka 133–133
9 7 ***** Vladimir Varićak (1865.-1942.) 169–170
10 11 Žarko Dadić Šilobodova i Zoričićeva aritmetika 222–224
10 12 ***** Maurits Cornelis Escher 226–227
11 9 Darko Žubrinić Glagoljski brojevi 35–37
11 10 ***** Mersenneovi brojevi 38–39
11 11 Vladimir Varićak Boškovićevo izvođenje Heronove formule 40–41
21 15 Sandra Gračan Matematičke nagrade 42–45
24 11 ***** Matura stotinu godina unazad 185–188
25 9 ***** Felix Christian Klein 228–228
25 12 Danijel Krizmanić Žene u matematici 233–236
27 8 Ivan Dražić Marin Getaldić 78–83
54 5 Ljerka Jukić Matić, Ivana Hartmann Od rimskih brojeva do chisanbopa 161–165
64 11 Darko Žubrinić Pedagoški zavjet Vilima Fellera 188–190
73 4 Maja Libl, Ivan Matić Plimpton 322 114–122
74 6 Franka Miriam Brueckler Tko je prvi koristio znakove + i - 165–166
75 5 Franka Miriam Brueckler Tko je prvi koristi znakove · i :? 214–217
76 4 Franka Miriam Brueckler Tko je prvi točno odredio površinu nekog lika obrubljenog krivuljama? 15–16
77 6 Franka Miriam Brueckler Tko je prvi grafički prikazao podatke? 68–69
79 6 Franka Miriam Brueckler Tko je prvi... dokazao da postoji točno pet pravilnih poliedara? 168–169
80 6 Franka Miriam Brueckler Tko je prvi... beskonačnost označio sa ∞? 211–212
80 7 Valentina Pavetić, Predrag Vuković Kako je Šilobod radio provjeru zadataka zbrajanja 213–215
81 8 Vedran Levanić Descartes i Wallis o imaginarnoj jedinici 28–33
82 8 Franka Miriam Brueckler Tko je prvi... uveo sinus i kosinus? 82–84
83 9 Franka Miriam Brueckler Tko je prvi uveo uskličnik u matematiku? 129–131
84 7 Franka Miriam Brueckler Tko je prvi otkrio broj π? 166–167
86 12 Franka Miriam Brueckler Tko je prvi ...uveo znakove =, < i >? 40–40
87 8 Franka Miriam Brueckler Tko je prvi... nepoznanicu označio sa x? 81–82
88 7 Marina Seifert Descartesov izgubljeni teorem 128–131
89 9 Franka Miriam Brueckler Tko je prvi dokazao da postoje samo tri pravilna popločivanja ravnine? 174–176
90 9 Franka Miriam Brueckler Tko je prvi... otkrio Pascalov trokut? 224–225