Iz svijeta


  • 30

Broj MiŠa Broj članka Autori Naslov Stranice Materijali
1 12 Vesna Veža Tako to drugi rade 44–46 Materijali su dostupni
1 13 Berislav Devčić O belgijskom matematičkom društvu 47–47 Materijali su dostupni
2 13 Maja Šikanić Pismo iz Danske 92–93 Materijali su dostupni
3 13 Berislav Devčić Matematičko-logičke igre 140–141 Materijali su dostupni
4 10 Gabor Gyövári Nastava matematike u Mađarskoj 181–185 Materijali su dostupni
5 7 Massimo Borelli, Virna Dalino Nastava matematike u Italiji 218–222 Materijali su dostupni
6 11 ***** Francuska škola 32–35 Materijali su dostupni
7 12 Vladimir Devidé Škola u Japanu 85–90 Materijali su dostupni
8 10 ***** Primjeri zadataka iz Japana 134–136 Materijali su dostupni
10 13 Jens Carstensen, Alija Muminagić Nastava matematike na HF u Danskoj 228–229 Materijali su dostupni
12 8 Šime Šuljić Latvijski model informatizacije obrazovanja – ogledalo našeg zaostajanja 82–85 Materijali su dostupni
14 12 Franka Miriam Brueckler, Mladen Vuković Studij za nastavnika matematike u Njemačkoj 181–184 Materijali su dostupni
15 13 Darko Žubrinić Hrvatska matematička dijaspora 234–236 Materijali su dostupni
17 12 Željka Milin-Šipuš Švedska škola 91–95 Materijali su dostupni
18 14 Željka Milin-Šipuš Školovanje nastavnika matematike u Švedskoj 135–137 Materijali su dostupni
18 15 Antun Bubnjar Američka iskustva 138–139 Materijali su dostupni
20 10 Željka Milin-Šipuš O programu PISA 230–232 Materijali su dostupni
20 11 Dunja Barić Pregled obrazovnog susreta u Austriji 233–236 Materijali su dostupni
21 14 ***** Završni ispit u kanadskoj rovinciji Britanska Kolumbija 38–41 Materijali su dostupni
30 8 Margareta Grmšek Pogled u tuđe dvorište 227–230 Materijali su dostupni
37 3 Aleksandra Čižmešija Nacionalni matematički kurikulum za obavezno obrazovanje - europska iskustva i trendovi 57–61 Materijali su dostupni
52 5 Sanja Loparić Standardi nastave matematike u Americi 63–67 Materijali su dostupni
53 5 Dubravka Glasnović Gracin Austrijski matematički standardi 112–117 Materijali su dostupni
56 11 Olli Martio Dugoročne posljedice učenja matematike u Finskoj 39–42 Materijali su dostupni
58 8 ***** Matura u Poljskoj - ispit iz matematike 126–130 Materijali su dostupni
65 10 ***** Završni ispit na kraju osnovnog obrazovanja i odgoja u Republici Srpskoj 233–236 Materijali su dostupni
66 9 ***** Reforma sustava obrazovanja u SAD-u 33–38 Materijali su dostupni
68 2 ***** Nova austrijska "Zentralmatura" 100–103 Materijali su dostupni
68 3 ***** "Zentralmatura - Schulversuch 2012." standardizirani pismeni ispiti zrelosti 104–110 Materijali su dostupni
79 5 ***** Iskustva iz nordijskih zemalja: intervju s prof. dr. sc. Barbro Grevholm 164–167 Materijali su dostupni