Radionice


  • 13

Broj MiŠa Broj članka Autori Naslov Stranice Materijali
1 14 Sanja Varošanec Matematičke i prirodoslovne radionice u "Krivulji" 48–48 Materijali su dostupni
2 5 Jasenka Đurović Obrazovni centar Astoria 71–71 Materijali su dostupni
6 5 Branimir Dakić O jednoj lijepoj analogiji 16–19 Materijali su dostupni
7 7 Ramiza Kara Kurtović Kvalitetna škola 72–75 Materijali su dostupni
8 3 Dubravka Glasnović Gracin Pano u nastavi matematike 106–110 Materijali su dostupni
9 4 Damir Brozović, Marina Čobanov Broj π i vjerojatnost 158–161 Materijali su dostupni
61 4 Mia Černivec, Sanja Rukavina Radionica "Kombinatorne igre" 14–16 Materijali su dostupni
68 10 Sanja Tobijas Matematički origami 127–130 Materijali su dostupni
73 6 Sanja Tobijas 1914. - godina promjena 126–128 Materijali su dostupni
79 11 Diana Kadić Umjetnost i matematika 189–190 Materijali su dostupni
82 10 Rosana Štrocinger, Aleksandra Oreški Matematički detektivi 89–92
84 5 Sandra Ježić Suradničko učenje u matematičkoj radionici 159–161
88 4 Zrinka Tomašković Matematika i film 110–117