Matematika i računalo


  • 77

Broj MiŠa Broj članka Autori Naslov Stranice Materijali
6 15 Šime Šuljić San postade Java 40–43 Materijali su dostupni
7 13 Šime Šuljić Čudesne slike fraktala 91–94 Materijali su dostupni
7 14 Dubravka Glasnović Gracin Materijali za nastavu matematike na internetu 95–96 Materijali su dostupni
8 11 Šime Šuljić Nacrtajmo sami fraktal 137–141 Materijali su dostupni
9 13 Šime Šuljić Ekstrem kvadatne funkcije 187–191 Materijali su dostupni
10 16 Šime Šuljić Elektronska pošta i nastava matematike 235–238 Materijali su dostupni
11 12 Šime Šuljić Čunjosječnice 42–45 Materijali su dostupni
12 9 ***** Provjerice 86–88 Materijali su dostupni
13 12 Šime Šuljić Internet – opsežniji matematički sadržaji na hrvatskom jeziku 137–139 Materijali su dostupni
16 10 Šime Šuljić Mandelbrotov skup 33–37 Materijali su dostupni
19 4 ***** Načelo tehnologije 158–160 Materijali su dostupni
19 5 Šime Šuljić Izazovi moderne tehnologije 161–167 Materijali su dostupni
19 7 John F. Mahoney CASs u našim školama: Neki aksiomi i primjeri 170–177 Materijali su dostupni
20 8 Gordan Lovrić Kalkulatori u nastavi matematike – da ili ne? 218–222 Materijali su dostupni
20 9 Ela Rac Marinić Kragić Čime načiniti prezentaciju? 223–229 Materijali su dostupni
22 3 Šime Šuljić Graf kvadratne funkcije 58–62 Materijali su dostupni
23 12 Šime Šuljić Tehniko pomozi, opet ti grafovi 132–137 Materijali su dostupni
24 8 Lidija Kralj, Šime Šuljić Preslikavanje ravnine i GSP 170–175 Materijali su dostupni
25 10 Lidija Kralj Hot Potatoes 229–232 Materijali su dostupni
26 12 Lidija Kralj Hot Potatoes, 2. dio 42–46 Materijali su dostupni
28 7 Šime Šuljić GeoGebra (1) - Prvi softver dinamične geometrije na hrvatskom jeziku 123–130 Materijali su dostupni
29 9 Šime Šuljić GeoGebra (2) - Prvi softver dinamične geometrije na hrvatskom jeziku 173–180 Materijali su dostupni
30 7 Šime Šuljić GeoGebra (3) - Prvi softver dinamičke geometrije na hrvatskom jeziku 221–226 Materijali su dostupni
31 6 Šime Šuljić GeoGebra (4) - U carstvu čunjosječnica 26–33 Materijali su dostupni
32 9 Šime Šuljić GeoGebra (5) - Jedan program, više proizvoda 80–84 Materijali su dostupni
33 9 Šime Šuljić GeoGebra (6) - S dinamičnim crtežom na Internet 130–134 Materijali su dostupni
33 10 Antonija Horvatek Jednadžba pravca u informatičkoj učionici 135–138 Materijali su dostupni
34 9 Šime Šuljić GeoGebra (7) - Komunikacija s dinamičkim crtežom ugrađenim u web-stranicu 174–179 Materijali su dostupni
34 10 Kata Baričević Projekt iz Šitara od A do ... 180–184 Materijali su dostupni
35 10 Dubravka Glasnović Gracin, Šime Šuljić Razgovor s dr. Markusom Hohenwarterom, autorom GeoGebre 224–227 Materijali su dostupni
35 11 Šime Šuljić GeoGebra (8) 228–233 Materijali su dostupni
36 5 Željka Bjelanović Dijanić Projektni zadatak uz uporabu GeoGebere - jednadžba pravca 16–26 Materijali su dostupni
36 7 Antonija Horvatek Decimalni brojevi – zorno i jasno 27–32 Materijali su dostupni
37 12 Šime Šuljić Izradimo analogni sat 86–89 Materijali su dostupni
38 7 Šime Šuljić Poseban prilog: CD-ROM 122–128 Materijali su dostupni
39 8 Šime Šuljić Simulacija utjecaja vjetra na kretanje aviona 175–176 Materijali su dostupni
41 10 Šime Šuljić GeoGebra 3.0 (1) 40–45 Materijali su dostupni
42 5 Šime Šuljić Kud plovi ova GeoGebra? 69–69 Materijali su dostupni
42 8 Šime Šuljić GeoGebra 3.0 (2) 74–80 Materijali su dostupni
43 8 Ela Rac Marinić Kragić Kako odrediti geometrijsko mjesto točaka 123–129 Materijali su dostupni
43 9 Šime Šuljić Igra u kompleksnoj ravnini 130–134 Materijali su dostupni
44 9 Šime Šuljić Bézierove krivulje 173–175 Materijali su dostupni
44 10 Ela Rac Marinić Kragić e-tečaj 176–181 Materijali su dostupni
44 11 Romana Herout Bakarić Google SketchUp: Istraživanje u 3D svijetu 182–185 Materijali su dostupni
45 10 Šime Šuljić GeoGebro, riješi mi zadatak! 229–234 Materijali su dostupni
47 8 Šime Šuljić Mijenja li uporaba računala nužno nastavu? 88–90 Materijali su dostupni
48 11 Šime Šuljić GeoGebra 3.2 otvara širom vrata statistici i vjerojatnosti 134–139 Materijali su dostupni
49 8 Šime Šuljić GeoGebra 3.2 – više algebre; Matrice i determinante 178–184 Materijali su dostupni
51 9 Milan Kabić Transformacije grafova funkcija i krivulja 38–44 Materijali su dostupni
52 12 Antonija Horvatek Jednadžba pravca s pomoću PowerPointa i GeoGebre 84–91 Materijali su dostupni
53 10 Šime Šuljić Kompleksni brojevi u GeoGebri 137–141 Materijali su dostupni
57 9 Inez Birolla Sić, Dragana Đurić Blog u nastavi 80–82 Materijali su dostupni
58 9 Šime Šuljić Prijenos crteža iz GeoGebre u druge računalne programe 131–135 Materijali su dostupni
59 8 Šime Šuljić Projektni zadatak iz trigonometrije 176–179 Materijali su dostupni
61 10 Šime Šuljić Statistika uz pomoć programa GeoGebra 4.0 39–43 Materijali su dostupni
62 10 Diana Kadić Edoboard 90–93 Materijali su dostupni
63 9 Damir Belavić Ispit znanja u Geobebri 129–131 Materijali su dostupni
64 10 Damir Belavić "Online" učionica 182–187 Materijali su dostupni
67 10 Niko Grgić Treća dimenzija GeoGebre 84–88 Materijali su dostupni
69 9 Šime Šuljić GeoGebra 4.2 - nove mogućnosti 180–185 Materijali su dostupni
69 10 Darko Rakić, Zvjezdana Martinec Microsoft Kinect - primjena u nastavi matematike 186–189 Materijali su dostupni
71 9 Šime Šuljić Galtonova daska 36–40 Materijali su dostupni
71 10 Dragana Đurić, Dragana Panić Matematička notacija u sustavu Moodle 41–43 Materijali su dostupni
72 8 Karolina Dobi Barišić Matematičke formule u OpenOfficeu 76–79 Materijali su dostupni
72 9 Šime Šuljić Znate li da GeoGebra može zasvirati 80–84 Materijali su dostupni
73 9 Šime Šuljić Servis GeoGebraTube 135–142 Materijali su dostupni
74 10 Šime Šuljić Analiza i statistika testa GeoGebrom 181–184 Materijali su dostupni
75 8 Šime Šuljić Voronoijev dijagram 225–228 Materijali su dostupni
75 9 Deana Bokšić Kako smo otkrili Geogebru 5? 229–234 Materijali su dostupni
76 8 Mateja Jurjako Interaktivna ploča na djelu 28–32 Materijali su dostupni
76 9 Šime Šuljić Otkrivamo princip matematičke indukcije 33–35 Materijali su dostupni
78 11 Šime Šuljić Obljetnica lokalizacije jednog računalnog programa 132–137 Materijali su dostupni
83 8 Šime Šuljić Kad 3D pisači slijede matematičku maštu 125–128
84 11 Aleksandra-Maria Vuković Testiranje statističkih hipoteza u GeoGebri 178–184
85 12 Šime Šuljić Vaš e-udžbenik! 237–240
86 14 Kristina Lukačić Matka za matkače - matematička web-stranica 45–46
87 11 Šime Šuljić Virtualni razred na sustavu GeoGebra - GeoGebrine grupe 88–91