Zanimljivosti


  • 49

Broj MiŠa Broj članka Autori Naslov Stranice Materijali
2 4 Tanja Rudež Kada počinje novi milenij? 67–70 Materijali su dostupni
2 8 Niko Radić, Darko Žubrinić Kako su računali naši stari 78–81 Materijali su dostupni
2 14 ***** Mljac, mljac! - Julijini slani zalogaji i kolači Davorove mame 94–96 Materijali su dostupni
3 7 ***** Sličice u koordinatnoj ravnini! 120–120 Materijali su dostupni
3 11 ***** √2 = 1.41421356237309504 136–136 Materijali su dostupni
4 4 Gianpiero Borella Rođeni s brojkama 159–160 Materijali su dostupni
4 6 Sandra Gračan S "pi" na kavu! 163–170 Materijali su dostupni
5 4 ***** Heksagonalni brojevi 208–208 Materijali su dostupni
5 8 Sanja Sruk Zrno do zrna – pogača, kamenčić do kamenčića – abak 223–226 Materijali su dostupni
5 9 ***** Šeširi 227–227 Materijali su dostupni
5 10 Šime Šuljić Matematički posteri u podzemnim željeznicama 228–229 Materijali su dostupni
6 13 Željko Hanjš Lančanica 36–37 Materijali su dostupni
6 14 Jasenka Đurović Jesu li uistinu opsezi svih krugova međusobno jednaki? 38–39 Materijali su dostupni
6 16 Neven Elezović Uspjeh škola na kvalifikacijskom ispitu 44–47 Materijali su dostupni
9 9 Sandra Gračan Priča o e 173–180 Materijali su dostupni
9 10 ***** Spektakularna formula 181–182 Materijali su dostupni
9 12 Jens Carstensen, Alija Muminagić Fibonaccijev niz i Pitagorine trojke 186–186 Materijali su dostupni
9 14 ***** Kako je Tales izmjerio visinu Keopsove piramide 192–192 Materijali su dostupni
10 8 Sanja Sruk Simetrično je lijepo 213–215 Materijali su dostupni
10 9 Andrej Nikolajevič Kolmogorov Parketi iz pravilnih mnogokuta 216–218 Materijali su dostupni
12 3 ***** Diskalkulija 60–65 Materijali su dostupni
12 6 Željko Hanjš, Nikola Livaja Zamjena kazaljki na satu 71–72 Materijali su dostupni
12 12 ***** Kineska igra NIM 94–94 Materijali su dostupni
13 6 ***** Kardioida 120–120 Materijali su dostupni
13 10 Željko Hanjš Petak 13., sretan ili nesretan dan 132–133 Materijali su dostupni
13 11 Milan Krajnović Deset ležernih crtica 134–136 Materijali su dostupni
13 13 ***** Matematika na Internetu 140–140 Materijali su dostupni
14 8 ***** Djeljivost brojevima 10n+1 i 10n-1 170–170 Materijali su dostupni
14 9 ***** Genijalni um, John Forbes Nash 171–172 Materijali su dostupni
14 10 Sandra Gračan Stereogrami – putovanje iz 2D u 3D 173–179 Materijali su dostupni
14 11 ***** Požutjele stranice: Nadzor škole 180–180 Materijali su dostupni
15 8 ***** 36 dokaza 218–219 Materijali su dostupni
15 9 Šime Šuljić Arena je elipsa 220–222 Materijali su dostupni
17 11 ***** Kako barometrom izmjeriti visinu zgrade? 90–90 Materijali su dostupni
18 4 Zdravko Kurnik Aforizmi iz škole života 108–108 Materijali su dostupni
18 16 Nevenka Antončić Pismo 140–141 Materijali su dostupni
19 8 ***** Platonova tijela 178–178 Materijali su dostupni
19 11 ***** Luca Pacioli 190–190 Materijali su dostupni
20 5 Vinko Bajrović Djeljivost s 11 211–211 Materijali su dostupni
21 6 ***** Kako izračunati sin nx i cos nx 20–20 Materijali su dostupni
21 12 ***** Fermatova točka 34–34 Materijali su dostupni
23 16 Milan Vesić Jako, jako, jako puno žita 144–144 Materijali su dostupni
29 8 Lidija Lauš Lešćan Havajska naušnica 172–172 Materijali su dostupni
29 10 ***** 42. Mersenneov broj – novi rekord 181–181 Materijali su dostupni
29 14 ***** Matematički simboli 190–190 Materijali su dostupni
36 8 Željko Nagrajsalović Poznate izreke 32–32 Materijali su dostupni
37 8 ***** Što su latinski kvadrati? 74–74 Materijali su dostupni
39 11 Sanja Sruk Zanimljivo množenje 184–184 Materijali su dostupni
52 11 ***** Tupperova formula 83–83 Materijali su dostupni