Iz matematičkog života


  • 82

Broj MiŠa Broj članka Autori Naslov Stranice Materijali
3 14 Jasenka Đurović Godišnja skupština Društva matematičara i fizičara u Rijeci 143–144 Materijali su dostupni
6 2 Vinko Bajrović 1. kongres nastavnika matematike 6–7 Materijali su dostupni
6 3 ***** Odluke 1. kongresa nastavnika matematike 8–10 Materijali su dostupni
9 8 ***** Postoji li moderna matematika? 171–172 Materijali su dostupni
10 14 ***** Nagrada "Ivan Filipović" za 2000. godinu 231–231 Materijali su dostupni
11 13 Melita Šulc, Branka Copić Ljetna škola "Ruđer Bošković" 46–47 Materijali su dostupni
15 14 Zora Glavač Izvješće o radu 237–238 Materijali su dostupni
16 11 Branimir Dakić Zdravko Kurnik 38–41 Materijali su dostupni
16 12 Vinko Bajrović Šesti susreti nastavnika matematike 42–44 Materijali su dostupni
16 13 Ela Rac Marinić Kragić Izvješće sa šestog susreta nastavnika matematike 45–46 Materijali su dostupni
18 17 Katica Kalajdžija Dani otvorenih vrata 142–142 Materijali su dostupni
19 12 Tihomir Ivanec Čemu sve to? 191–192 Materijali su dostupni
20 12 Boško Jagodić, Ivan Mrkonjić Crikvenica 2003. 237–238 Materijali su dostupni
22 9 Tomo Krajina Rovinj 2003. 81–82 Materijali su dostupni
22 10 Dubravka Glasnović Gracin Koristitie li panoe u nastavi? 83–87 Materijali su dostupni
22 11 ***** Matematička zaklada za znanost 88–91 Materijali su dostupni
26 9 ***** 2. kongres nastavnika matematike Republike Hrvatske 32–32 Materijali su dostupni
28 9 ***** Nagrada "Ivan Filipović" za 2003. godinu 135–137 Materijali su dostupni
28 10 ***** Opatija 2005., seminar za nastavnike osnovnih i srednjih škola 138–138
29 11 ***** Abelova nagrada 182–182 Materijali su dostupni
32 7 ***** Rovinj 2005. 74–74 Materijali su dostupni
34 7 ***** Crikvenica 2006. 170–170 Materijali su dostupni
34 8 Diana Kadić Iskustva iz nastave 171–173 Materijali su dostupni
35 6 ***** Kraljevica 2006., 15. državni susret mladih matematičara 214–215 Materijali su dostupni
36 9 Vesna Vujasin-Ilić, Robert Gortan, Silvana Blečić Timski rad na Pazinski način 33–36 Materijali su dostupni
36 10 Nenad Kuzmanović Projekti HMD-a – Podružnica Istra 37–38 Materijali su dostupni
38 12 ***** Opatija 2006. 143–144 Materijali su dostupni
40 10 Margita Pavleković Matematika i dijete 227–229 Materijali su dostupni
40 11 Neda Lesar 49. državno natjecanje mladih matematičara 230–232 Materijali su dostupni
40 12 Nenad Kuzmanović Matematički festival u Puli 233–235 Materijali su dostupni
42 6 Robert Gortan Pula 2007., 5. stručno-metodički skup nastavnika matematike 70–71 Materijali su dostupni
43 7 ***** Opatija 2008., državni seminari za učitelje i nastavnike matematike, 7.-11. siječnja 122–122 Materijali su dostupni
43 13 Zdravko Kurnik Prof. dr. sc. Zdravko Kurnik, nagrada za životno djelo 142–143 Materijali su dostupni
44 8 ***** Primošten 2008., 49. državno natjecanje 170–172 Materijali su dostupni
45 5 Robert Gortan, Branka Antunović-Piton Pula 2008., drugi festival matematike 215–218 Materijali su dostupni
45 11 Branimir Dakić Giuseppe Peano (1858.–1932.) 235–237 Materijali su dostupni
46 12 ***** Normala – udruga za promicanje nastave matematike 43–44 Materijali su dostupni
48 6 Neda Lesar Opatija 2009., državni stručni skup za učitelje matematike 122–122 Materijali su dostupni
49 5 Neda Lesar Prilog iz agencije za odgoj i obrazovanje 167–173 Materijali su dostupni
50 13 Margita Pavleković Osijek 2009., Matematika i dijete – drugi međunarodni znanstveni kolokvij 237–238 Materijali su dostupni
51 11 Igor Čanadi Pismo iz Mladih nadarenih matematičara "Marin Getaldić" 48–48 Materijali su dostupni
52 13 Branimir Dakić Prvi stručni skup udruge Normala 92–94 Materijali su dostupni
54 7 Neda Lesar Opatija 2010. 168–169 Materijali su dostupni
55 13 Josip Kličinović Projekt "Matematika uz računalo" 235–236 Materijali su dostupni
56 12 ***** Dani Novak u Zagrebu 43–45 Materijali su dostupni
56 14 ***** Održan prvi Ljetni kamp mladih matematičara 46–46 Materijali su dostupni
57 5 Niko Grgić Osijek 2010. - Drugi Normalin stručno metodički skup 71–74 Materijali su dostupni
58 10 Gordana Divić Normala - zajedništvo i stvaralaštvo na djelu 136–137 Materijali su dostupni
58 11 Josip Kličinović Međunarodna GeoGebra konferencija za Jugoistočnu Europu 138–138 Materijali su dostupni
59 12 Margita Pavleković Učitelj matematike - 3. međunarodni znanstveni kolokvij "Matematika i dijete" 187–189 Materijali su dostupni
59 13 Ljubica Selak-Zeljko 18. godina rada Zimske škole matematike 190–191 Materijali su dostupni
60 14 Miroslav Klaić Primošten 2011. 228–229 Materijali su dostupni
60 15 Branka Antunović-Piton, Robert Gortan Festival matematike 2011. 230–232 Materijali su dostupni
60 16 Ivica Gerendaj, Lidija Gerendaj Geometrijska škola Stanka Bilinskog 233–234 Materijali su dostupni
60 17 Milan Kabić Projekt "Matematika uz računalo" 235–237 Materijali su dostupni
61 11 Josip Kličinović Međunarodna GeoGebra konferencija u Hagenbergu, Austrija 44–45 Materijali su dostupni
62 5 ***** Inovativna Pula 71–74 Materijali su dostupni
63 12 ***** Matematička zima 141–143 Materijali su dostupni
65 11 Ivica Gerendaj, Lidija Gerendaj Našice 2012. - II. geometrijska škola Stanka Bilinskog 237–238 Materijali su dostupni
66 12 ***** Akademik Andrej Dujella 47–47 Materijali su dostupni
67 3 Neven Elezović Nastavnici o sebi i drugima - osvrt na anketu iz Osijeka 57–61 Materijali su dostupni
67 6 ***** Osijek 2012. 74–75 Materijali su dostupni
70 10 Ivica Gerendaj, Lidija Gerendaj Našice 2013. 230–231 Materijali su dostupni
70 11 Margita Pavleković Matematika i dijete 2013. 232–234 Materijali su dostupni
71 11 ***** "RADDAR" - Matematika za radoznale 44–45 Materijali su dostupni
72 11 ***** Pula 2013. 93–94 Materijali su dostupni
73 8 ***** Opatija 2014. 134–134 Materijali su dostupni
75 10 Neda Lesar Webinari: Razgovori matematički 235–236 Materijali su dostupni
76 6 Tanja Soucie 6. kongres nastavnika matematike 24–25 Materijali su dostupni
76 7 Franka Miriam Brueckler Matematika na 3. Znanstvenom pikniku 26–27 Materijali su dostupni
77 10 Tanja Debelec Formulo de Integreco 80–82 Materijali su dostupni
78 12 Božica Borbaš, Marina Gregić Školski matematički list 138–139 Materijali su dostupni
79 12 Nenad Kuzmanović O Velikoj smotri matematičkog znanja 191–191 Materijali su dostupni
81 12 Ana Bubalo, Marina Crvelin Tematska izložba "Jezik matematike" 45–47
83 11 Dražena Potočki, Anka Cikovjević Dan broja Pi 136–137
85 5 Branimir Dakić Abelova nagrada 2016. 213–214
85 6 Damir Šišić Zadar 2016. - Državni stručni skup za učitelje i nastavnike matematike "Matematička komunikacija" 215–215
86 6 Tanja Soucie 7. kongres nastavnika matematike Republike Hrvatske 23–23
86 8 Kristina Vučić Državni stručni skup nastavnika matematike, Osijek 2016. 26–26
88 9 Marina Njerš UMKOM - Udruga mladih koprivničkih matematičara 133–134
88 10 Bojan Crnković, Doris Dumičić Danilović, Vedrana Mikulić Crnković, Andrea Švob Izložba Imaginary - čarobna matematika 135–139
89 12 Filka Babić Igrokaz "Moja baka matematičarka" 189–190