Obljetnice


  • 29

Broj MiŠa Broj članka Autori Naslov Stranice Materijali
5 5 Mirela Kurnik, Željka Kurnik Lorenzo Mascheroni i geometrija šestara 209–215 Materijali su dostupni
6 9 Zdravko Kurnik René Descartes 26–29 Materijali su dostupni
7 9 ***** Nicolo Tartaglia (1500.-1557.) 81–81 Materijali su dostupni
7 10 ***** John Napier (1550.-1617.) 82–82 Materijali su dostupni
8 8 Zdravko Kurnik 175 godina od otkrića neeuklidske geometrije 129–132 Materijali su dostupni
10 10 Branimir Dakić Pierre de Fermat 219–221 Materijali su dostupni
11 8 Branimir Dakić Boris Pavković 32–34 Materijali su dostupni
15 12 Ana Slijepčević U spomen Vilku Ničeu 232–233 Materijali su dostupni
16 8 Branimir Dakić 800 godina stari zečevi 26–29 Materijali su dostupni
19 10 Vladimir Devidé Akademik Danilo Blanuša 183–189 Materijali su dostupni
22 12 Marija Pavković François Viète 92–94 Materijali su dostupni
24 12 Branimir Dakić Jules Henri Poincaré (1854. – 1912.) 189–190 Materijali su dostupni
27 9 Branimir Dakić 150 godina Prve gimnazije u Zagrebu 84–87 Materijali su dostupni
28 3 Branimir Dakić Carl Friedrich Gauss, Princeps mathematicorum 105–111 Materijali su dostupni
31 9 Branimir Dakić Jacob Bernolulli 39–41 Materijali su dostupni
39 9 Branimir Dakić Leonhard Euler (1707. - 1783.), 1. dio 177–180 Materijali su dostupni
40 4 Branimir Dakić Leonhard Euler (1707. - 1783.), 2. dio 211–215 Materijali su dostupni
41 9 Branimir Dakić Sibe Mardešić (uz 80. rođendan) 36–39 Materijali su dostupni
50 11 Zdravko Kurnik Dvije pedesetogodišnjice i jedna četrdesetpetogodišjnica 231–234 Materijali su dostupni
51 10 Branimir Dakić Svetozar Kurepa (uz 80. rođendan) 45–47 Materijali su dostupni
54 12 Branimir Dakić Vladimir Devidé (uz 85. rođendan) 188–191 Materijali su dostupni
59 2 Ivan Dražić Josip Ruđer Bošković - 300. godišnjica rođenje jednog od najvećih hrvatskih umova 148–153 Materijali su dostupni
61 9 Ivan Dražić Évariste Galois - 200. godišnjica rođenja 34–38 Materijali su dostupni
63 10 Branimir Dakić 40 godina znanstvenog kalkulatora 132–134 Materijali su dostupni
67 11 Sandra Gračan Kavica u Elementu 89–90 Materijali su dostupni
68 12 Ivan Dražić Stjepan Gradić 136–138 Materijali su dostupni
70 8 Marko Obradović Đuro Kurepa - matematičar svjetskog ugleda 226–227 Materijali su dostupni
73 7 Branimir Dakić Pola tisućljeća Melankolije 129–133 Materijali su dostupni
89 13 ***** U spomen Zdravku Kurniku (1937. - 2010.) 191–191