Dnevnik jedne štreberice


  • 13

Broj MiŠa Broj članka Autori Naslov Stranice Materijali
21 16 ***** Moj gimnazijski razred 46–47 Materijali su dostupni
22 13 ***** Skup iskompleksiranih brojeva 95–96 Materijali su dostupni
23 15 ***** Patnje mladog Viètea 142–143 Materijali su dostupni
24 13 ***** Odbojkaški minimum i maksimum 191–192 Materijali su dostupni
25 13 ***** Do you speak matematički? 237–238 Materijali su dostupni
26 13 ***** Taj divni, taj prirodni broj 2.718... 47–48 Materijali su dostupni
27 12 ***** Trigono-markiranje 95–96 Materijali su dostupni
28 12 ***** Dijagnoza: Sinusitis 143–144 Materijali su dostupni
29 15 ***** Zagrebačka mili-sekunda 191–192 Materijali su dostupni
30 10 ***** √2 vs. 1.41 236–237 Materijali su dostupni
41 11 ***** Matematičar na satu fizike (1. dio) 46–47 Materijali su dostupni
42 11 ***** Matematičar na satu fizike (2. dio) 92–93 Materijali su dostupni
43 12 ***** O, da! Šalabahter ima! (Oda šalabahterima) 139–141 Materijali su dostupni